ตัวแข็ง หลังแข็ง ก้มแตะเท้าไม่ถึง ฝึกโยคะ”ยืดหลัง”เยอะๆช่วยได้มั๊ย??

ความเข้าใจผิดหลักอย่างหนึ่งของผู้ฝึกโยคะจำนวนมาก คือ เข้าใจว่าก้มไม่ลงเพราะตัวหรือหลังแข็ง จึงพยายามฝึกท่าพับตัวไปด้านหน้า (Forward Bend) แบบต่างๆ โดยมุ่งเน้นแต่การยืดหลัง โก่งหลังกดศรีษะเข้าไปใกล้ขาให้มากที่สุดและเข้าใจว่าตัวเองกำลังพับตัวได้ลึกขึ้น